Ga naar de inhoud

Over Sport in loop der tijden

Digitale heruitgaven als Open Acces

Voor een zo’n groot mogelijk bereik van de resultaten van mijn historisch onderzoek naar sport in de loop der tijden in Nederland bied ik digitale heruitgaven van mijn eerdere publicaties. Het zwaartepunt ligt hierbij nog op de Bossche sportgeschiedenis. De komende tijd zal ik dit aanvullen met eerdere publicaties en de resultaten van nieuw onderzoek.

Met de opzet en inhoud van deze website wil ik bijdragen aan het doel van Vereniging Open Nederland door open toegang te geven tot publicaties, data, beeldmateriaal en archiefbronnen over de Nederlandse sportgeschiedenis. Hiermee is Sport in loop der tijden dus ook poging voor een andere manier van beschikbaar stellen van de resultaten van historisch onderzoek dan alleen in – vooral op papier of soms digitaal gepubliceerde – teksten met voetnoten en illustraties.

Lees op deze pagina iets meer over mijn achtergrond. Voor vragen of reacties kun je gebruik maken van het contactformulier.

Website in aanbouw

De website is dus in aanbouw, zowel inhoudelijk als functioneel, en heeft nog een hele beperkte inhoud. Afhankelijk van beschikbare tijd en motivatie (en hulp) zal deze nu zeer bescheiden digitale bundel kunnen uitgroeien tot een website met populairwetenschappelijke publicaties met open data, foto’s en bronnen over sport in de loop der tijden.

Voor een dergelijk open platform zie ik ruimte, naast de vele populaire, encyclopedische, verhalende boeken, artikelen en websites over de geschiedenis van (lokale) sporten, prestaties, clubs en sporters. Het is ook een aanvulling op een weliswaar groeiende maar nog steeds bescheiden historisch-wetenschappelijke kennisinfrastructuur voor sportgeschiedenis in Nederland. Er moet dan in ieder geval wel verwezen worden naar:

Heruitgave artikelen met zelfde tekst en nieuwe vormgeving

Deze digitale heruitgaven van artikelen vergroot niet alleen de beschikbaarheid en vindbaarheid maar maakt ook een uniforme en verbeterde vormgeving mogelijk. Ik heb er voor gekozen om de, soms vele jaren geleden geschreven, tekst uit de oorspronkelijke uitgave niet inhoudelijk of redactioneel te verbeteren.

De ruimte voor het toevoegen van meer of groter af te beelden foto’s of scans van archiefbronnen door de nieuwe opmaak van de PDF-bestanden heb ik wel benut. Veel uitgaven op papier hebben door de kosten of door redactionele keuzes beperkingen in de lengte of het gebruik van kleur.

Het gevolg is wel dat de paginanummering van de tekst is veranderd. In de kantlijn zijn voor een goede bronvermelding de oorspronkelijke paginanummers aangegeven. Bronverwijzingen kunnen het beste naar de originele papieren uitgaven, voor het juiste jaar van publicatie van de tekst.

Voorbeeld van een pagina uit een digitale heruitgave met oorspronkelijke paginanummers in de marges

Hergebruik teksten en beeldmateriaal

Voor het beeldmateriaal heb ik uiteraard rekening gehouden met de mogelijkheden van publicatie op basis van het auteursrecht. Ik maak dan ook dankbaar gebruik van de vrij beschikbare fotocollecties op de websites van archiefinstellingen en bibliotheken. Er is een uitgebreide toelichting over het hergebruik en een disclaimer:

Gebruikte software en tools

Voor de website en digitale heruitgaven maak ik gebruik van :