Ga naar de inhoud

Gebruik teksten en beeldmateriaal

Open Acces

De artikelen zijn beschikbaar als Open Access met de CC BY-SA 4.0-licentie. Dit betekent dat de bestanden gedownload, hergebruikt en met naamsvermelding en onder dezelfde licentie verspreid mogen worden.

Voor een bronverwijzing kun je het beste de originele papieren uitgave gebruiken voor het juiste jaar van publicatie.

Beeldmateriaal

Voor het beeldmateriaal heb ik uiteraard rekening gehouden met de mogelijkheden van publicatie op basis van het auteursrecht. Ik maak dankbaar gebruik van de vrij beschikbare fotocollecties op de websites van archiefinstellingen en bibliotheken en in open data portals. Tenzij anders vermeld is het beeldmateriaal als publiek domein vrij beschikbaar en is een verwijzing naar een maker of beheerder van het materiaal wenselijk maar niet noodzakelijk. In een enkel geval is een Creative Commons licentie voor beeldmateriaal van toepassing of is er alleen toestemming gegeven voor gebruik in het artikel of op deze website.

Uitgangspunten gebruik beeldmateriaal

Op deze website en in de artikelen staan alleen afbeeldingen uit het publiek domein (auteursrechtvrij) dan wel beelden die beschikbaar zijn voor hergebruik met een geschikte Creative Commons licentie. Indien dit niet duidelijk bij een foto vermeld is, ben ik uitgegaan van de volgende uitgangspunten voor auteursrechtvrij beeldmateriaal:

  • de maker is 70 jaar of langer geleden overleden;
  • 70 jaar na de eerste openbaarmaking indien de maker onbekend is;
  • 70 jaar na openbaarmaking indien de auteursrechthouder een organisatie is
  • de foto is meer dan 70 jaar geleden anoniem gepubliceerd
  • het werk vloeit voort uit een reproductiehandeling van een werk waarvan beschermingstermijn is afgelopen, tenzij het uit die reproductiehandeling resulterende materiaal origineel is in die zin dat het de eigen intellectuele schepping van de auteur is.

Veelgebruikte beeldcollecties

  • Fotopersbureau Het Zuiden (Erfgoed ‘s-Hertogenbosch / BHIC)
  • Fotocollectie Anefo, Nationaal Archief
  • Fotopersbureau Gelderland / fotocollectie KNBLO (Regionaal Archief Nijmegen)

Disclaimer

Ik heb mijn uiterste best gedaan om de herkomst en de juiste status of licentie van beeldmateriaal te achterhalen. Van veel historisch beeldmateriaal zijn de rechthebbenden niet te vinden. In enkele gevallen heb ik deze ‘verweesde werken’ gebruikt als ze langer dan 70 jaar geleden gemaakt zijn of niet door professionele fotografen gemaakt zijn voor publicatie met een commercieel doel.

Mocht je informatie hebben over de herkomst van deze beelden of van de auteursrechthouder, dan houd ik mij aanbevolen. Iemand die meent rechten te kunnen doen gelden op gepubliceerde beelden, kan zich bij mij melden. Dan kan ik de juiste bronvermelding geven bij de beelden of, in geval publicatie onder een betaalde licentie valt of vanwege andere gegronde redenen, het beeldmateriaal verwijderen.

Juichende Piet Kruiver na eigen doelpunt (de 1-3) door Charles Saeys in de oefeninterland België-Nederland (uitslag 1-4) op 2 oktober 1960. Fotograaf Harry Pot / Anefo, Nationaal Archief nr. 911-6402.