Ga naar de inhoud
Home » 's-Hertogenbosch » Bossche voetbalpioniers

Bossche voetbalpioniers

De introductie van voetbal in ’s-Hertogenbosch 1890-1894 (deel 1)

Samenvatting

Door Jan Luitzen en Wim Zonneveld is de vraag beantwoord hoe voetbal in Nederland verscheen.[1] Ze bevestigen het al eerder door sporthistorici gegeven beeld dat vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw de voetbalsport voortkwam uit de cricketsport, met daarbij een grote rol voor leerlingen van gymnasia en HBS’en.

Met archiefonderzoek en het digitaal beschikbaar komen van kranten en tijdschriften in Delpher zijn aanvullingen met relevante data en namen mogelijk, met eventueel correctie van het algemene beeld over het begin van het voetbal in ‘s-Hertogenbosch uit de jubileumuitgaven van de voetbalclubs.

Artikel in 2018 gepubliceerd in:

Voorblad Bossche Kringen 2019 nr. 4
Bossche Kringen 2019 nr. 4

Gezien de advertenties in de PNHC in september 1891 is Achilles de eerste Bossche cricket- en voetbalclub.

Met deze nederlagen is 1894 het echte beginjaar van voetbal in ’s-Hertogenbosch.

Foto’s

De foto’s uit het artikel die als publiek domein of met een CC0 licentie vrij herbruikbaar zijn en waarvoor bronvermelding dus niet hoeft maar wel mag. In het bijschrift en de bestandsnaam staat daarvoor een verwijzing naar fotograaf (indien bekend) en collectiebeheerder.

Digitale bronnen

Krant- en tijdschriftartikelen
Archiefstukken