Ga naar de inhoud
Home » 's-Hertogenbosch » Vughtse voetbalverleden 1897-1952

Vughtse voetbalverleden 1897-1952

Samenvatting

In dit artikel behandel ik de geschiedenis van het voetbal in Vught in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Ik concentreer me op enkele belangrijke kenmerken van het voetbalverleden. Ten eerste ontwikkelde voetbal zich in het begin van de twintigste eeuw al snel van een sport voor de elite tot een populaire volkssport. Een belangrijke factor bij de sportbeoefening in een dorp in het katholieke zuiden was de invloed van de kerk en typerend voor Vught is de relatie met binnen de gemeentegrenzen spelende Bossche verenigingen. De gemeente had invloed op het voetbal door haar rol als subsidieverstrekker, door de aanleg van voetbalvelden en door het heffen van vermakelijkheidsbelasting. Dit laatste aspect is nog niet behandeld in de sportgeschiedenis en krijgt daarom extra aandacht.

Artikel in 2007 gepubliceerd in:

O. Thiers (red.) In de ban van Vught. Vughtse historische reeks X (Vught 2007), p. 130-155

De beginnende clubjes ondervonden nogal wat concurrentie van de in Vught spelende Bossche verenigingen.

Het belangrijkste motief voor de gemeente om BVV in Vught houden en financieel te helpen was de belasting die de Bossche voetbalclub opbracht.

Foto’s

De foto’s uit het artikel die als publiek domein of met een CC0 licentie vrij herbruikbaar zijn en waarvoor bronvermelding dus niet hoeft maar wel mag. In het bijschrift en de bestandsnaam staat daarvoor een verwijzing naar fotograaf (indien bekend) en collectiebeheerder.

Digitale bronnen

Krant- en tijdschriftartikelen
Archiefstukken
Databestanden

Als open data te downloaden zip-bestanden met csv- en text-bestand met data die gebruikt zijn voor grafieken of tabellen in het artikel.