Ga naar de inhoud
Home » 's-Hertogenbosch » Sport in ‘s-Hertogenbosch tijdens de Eerste Wereldoorlog

Sport in ‘s-Hertogenbosch tijdens de Eerste Wereldoorlog

Samenvatting

In dit artikel onderzoek ik of er nog meer gevolgen waren van de oorlog en mobilisatie voor de sport in ’s-Hertogenbosch. Om daar iets over te kunnen zeggen, behandel ik de Bossche sportgeschiedenis in het begin van de twintigste eeuw. De aandacht zal daarbij niet uitgaan naar de sportieve successen of dieptepunten, maar naar de ontwikkeling van de deelname aan de belangrijkste takken van sport. Voetbal zal hierbij als grootste sport vanzelfsprekend de meeste aandacht krijgen.

Artikel in 2018 gepubliceerd in:

Voorblad boek 's-Hertogenbosch en de Eerste Wereldoorlog
J. Biemans, H. van der Linden, T. Sas (red.), ’s-Hertogenbosch en de Eerste Wereldoorlog (2018)

Voetbal beleefde al voor de Eerste Wereldoorlog een groei richting de veruit meest beoefende sport in Nederland.

De beginperiode van het katholieke voetbal was over het algemeen chaotisch, met oude clubs die van oorsprong neutraal waren of uit het patronaat voortkwamen en nieuwe clubs met sterk wisselende ledentallen en onvoldoende financiële middelen.

Foto’s

De foto’s uit het artikel die als publiek domein of met een CC0 licentie vrij herbruikbaar zijn en waarvoor bronvermelding dus niet hoeft maar wel mag. In het bijschrift en de bestandsnaam staat daarvoor een verwijzing naar fotograaf (indien bekend) en collectiebeheerder.

Digitale bronnen

Krant- en tijdschriftartikelen
Archiefstukken
Databestanden

Als open data te downloaden zip-bestanden met csv- en text-bestand met data die gebruikt zijn voor grafieken of tabellen in het artikel.