Ga naar de inhoud
Home » Tweede Wereldoorlog » Karel Lotsy, sportburgemeester in oorlogstijd

Karel Lotsy, sportburgemeester in oorlogstijd

Sportgeschiedenis als serieuze wetenschap

Samenvatting

De discussie over het handelen van sport- en voetbalbestuurder Karel Lotsy tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg begin 2010 nieuwe voeding door het verschijnen van De Dordtse magiër. De val van volksheld Karel Lotsy van Frank van Kolfschooten. Hierin levert de auteur onder meer stevige kritiek op eerdere publicaties over Lotsy door Matty Verkamman en André Swijtink. In het zomernummer van De Sportwereld uit 2009 ging Jurryt van de Vooren hier al op in maar de discussie biedt genoeg stof voor een uitgebreide bespreking. Met een nabeschouwing over serieus wetenschappelijk onderzoek naar sportgeschiedenis in Nederland.

Artikel in 2011 gepubliceerd in:

De Sportwereld nr. 54 november 2010

Want uiteindelijk is dat de hoofdvraag bij dit soort discussies: wie bepaalt wat fout is?

Het antwoord op de morele vraag wanneer Lotsy te ver mee voer, dient ieder voor zich uit te maken maar dan wel op basis van de juiste koersgegevens.

Foto’s

De foto’s uit het artikel die als publiek domein of met een CC0 licentie vrij herbruikbaar zijn en waarvoor bronvermelding dus niet hoeft maar wel mag. In het bijschrift en de bestandsnaam staat daarvoor een verwijzing naar fotograaf (indien bekend) en collectiebeheerder.

Digitale bronnen

Archiefstukken (zie afbeeldingen)
  • Bevestiging van de benoeming van Lotsy als sportadviseur door Generalkommissar F. Schmidt aan H.J. Reinink, waarnemend secretaris-generaal van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 10 oktober 1940. Nationaal Archief, Archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: afdeling Kabinet, 1940-1945, inv. nr. 887
  • Afschrift van een brief van Karel Lotsy, vermoedelijk aan de hockeybonden over de eisen voor de eenwording. Het archief en de bewaarplaats van dit archiefstuk is onbekend. Afgebeeld in Helden 2009 nr.2, p. 84.
  • Concept van van het ontslag per 1 november 1941 van Lotsy, op zijn verzoek van 16 september, door secretaris-generaal J. van Dam van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. Nationaal Archief, Archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: afdeling Kabinet, 1940-1945, inv. nr. 887
  • Afschrift van de eerste pagina van de brief van Lotsy als voorzitter van de KNVB aan G. van Twist, lid van de zuiveringscommissie voor de sport, waarin hij op vijf punten ingaat waarvoor hij wordt aangevallen zoals hij het zelf noemt. 10 oktober 1945. Nationaal Archief, Archieven van het Directoraat-Generaal voor de Volksontwikkeling en taakvoorgangers van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, (1926) 1945-1965, inv. nr. 581.