Ga naar de inhoud
Home » Tweede Wereldoorlog » ‘Gewoon’ doorgaan

‘Gewoon’ doorgaan

Sport in ‘s-Hertogenbosch tijdens de Tweede Wereldoorlog

Samenvatting

André Swijtink en andere onderzoekers naar het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog concludeerden al eerder dat de sport in Nederland ‘gewoon’ doorging. Al in 1946 luidde in het boek Nacht over Nederland de conclusie: ‘…in de practijk bleef de Nederlandsche sport zich na de Meidagen van 1940 (…) rustig ontwikkelen in de richting, welke ze in de twintigste eeuw had ingeslagen tot heil der lichamelijke ontwikkeling van het Nederlandsche volk.’ In dit artikel beschrijf ik hoe deze ontwikkeling zich in ‘s-Hertogenbosch voltrok met in kaderteksten extra aandacht voor onder meer boksen in Den Bosch, wielrenner Gerrit Schulte en de omgekomen joodse BVV-leden Voltijn.

Artikel in 2008 gepubliceerd in:

Boekomslag Wegens bijzondere omstandigheden...'s-Hertogenbosch in bezettingstijd, uitgeverij Veerhuis, 2008
Kok, René e.a. (red.) ‘Wegens bijzondere omstandigheden…’ ‘s-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940 – 1944 (Alphen aan de Maas, 2008)

De “sportverdwaasden” waren hierdoor meegaand met de Duitsers en ondersteunden, al dan niet bewust, de doelen van de Duitse bezetter in de sportwereld.

Het sporten moest en kon dus doorgaan, ongeacht de politieke situatie.

Foto’s

De foto’s uit het artikel die als publiek domein of met een CC0 licentie vrij herbruikbaar zijn en waarvoor bronvermelding dus niet hoeft maar wel mag. In het bijschrift en de bestandsnaam staat daarvoor een verwijzing naar fotograaf (indien bekend) en collectiebeheerder.

Digitale bronnen

Krant- en tijdschriftartikelen
Archiefstukken
  • Kaart uit de cartotheek van de Joodsche Raad met de gegevens over Benjamin Voltijn waaronder de aankomst in Westerbork (3-5 oktober 1942) en het transport naar Auschwitz (9 oktober): beeldmateriaal over Benjamin Voltijd (www.oorlogsbronnen.nl)
  • Voetbalvereniging Wilhelmina (De Kanaries) vraagt toestemming voor een algemene ledenvergadering Erfgoed ‘s-Hertogenbosch, Archief Rooms-katholieke voetbalvereniging Wilhelmina 1922- 2006, inv. nr. 2.
  • Intern rapport van de gemeentepolitie Vught over het plaatsen van borden ‘verboden voor joden’ op 16 april 1942 bij sportvelden in Vught, onder meer bij het terrein van B.V.V. aan de Kampdijklaan. BHIC, 5109 archief gemeente-politie Vught 1920-1994, inv.nr. 263.
Databestanden

Als open data te downloaden zip-bestanden met csv- en text-bestand met data die gebruikt zijn voor grafieken of tabellen in het artikel.